MOTIF BATIK KUNINGAN

Berikut ini adalah kisah alkisah tentang perkembangan MOTIF BATIK KUNINGAN yang tentunya ada di kuingan

kami adalah rangkaian dari pada pengrajin batik dari jawa barat yang berasal dari kabupaten kuningan yg akan ikut meramaikan dunia batik nusantara. Ciri khas batik Kuningan terletak pada tarikan garis yang kuat pada motifnya. Keunikan lain nampak pada motif yang besar tanpa isen-isen dengan warna gelap seperti itam biru tua dan merah hati.

Selain desa Cigugur terdapat desa lain yang menjadi sentra pembuatan batik Kuningan yaitu di desa Cikubangsari kecamatan Kramatmulya. Di sana dapat ditemui beragam motif batik yang tidak kalah unik dan menarik. Keunikan yang khas dari kearifan budaya lokal Sunda yang dituangkan dalam beragam motif batik. Kuningan memiliki keberagaman budaya sejarah dan ciri khas daerah yang sudah lebih dulu dikenal seperti kuda Kuningan Ikan Dewa (kancra bodas) Gunung Ciremai Gedung Naskah Linggarjati (tempat perundingan pemerintah Belanda dan RI). Dengan ciri khas yang dimilikinya tersebut dijadikanlah sebagai motif khas batik Kuningan. Nilai tambah dari batik ini adalah lebih dari sekedar motif dalam kain tetapi juga mengandung unsur filosofis. Ratusan motif yang unik dengan filosofi tertentu yang tetap mencirikhaskan Kuningan sudah banyak dibuat. Beberapa contoh motifnya yaitu motif Sekar Galuh Oyod Mingmang Mayang Segara Adu Manis Rereng Pwah Aci dan lain sebagainya.

segala lika likunya dapat anda rasakan dalam perkembangan MOTIF BATIK KUNINGAN yang tentunya ada di kuingan

Sekar Galuh sekar memiliki arti kembang dan galuh dari kata galeuh yang memiliki arti inti kehidupan. Secara filosofis sekar galuh mengandung makna bahwa manusia hendaknya melestarikan nilai-nilai adikodrati yang telah ada sejak awal secara berkesinambungan antar generasi.

motif batik m57 orange

motif batik m57 merah

motif batik m57 latar ungu