Batik Kawung Picis

www.indokabana.com

Motif Kawung Picis

Batik Motif Kawung berpola bulatan mirip buah Kawung (sejenis kelapa atau kadang juga dianggap sebagai buah kolang-kaling) yang ditata secara geometris dan begitu rapi. Motif ini juga diinterpretasikan sebagai gambar bunga lotus (teratai) dengan empat lembar daun bunga yang mekar. Lotus adalah bunga yang melambangkan kesucian dan umur panjang.

Motif-motif batik Kawung biasanya diberi nama berdasarkan besar-kecilnya bentuk bulat-lonjong yang terdapat dalam suatu motif tertentu. Seperti Kawung Picis adalah motif kawung yang tersusun oleh bentuk bulatan yang kecil-kecil. Picis yaitu mata uang senilai sepuluh sen yang bentuknya kecil. Kalau Kawung Bribil adalah motif-motif kawung yang tersusun oleh bentuk yang lebih besar daripada Picis. Sebab disesuaikan dengan nama bribil, sejenis mata uang yang bernilai setengah sen dan bentuknya lebih besar daripada picis. kalau kawung yang bentuknya bulat-lonjong lebih besar daripada Kawung Bribil disebut motif Kawung Sen.